Lietuvos plento taurė

„LIETUVOS PLENTO TAURĖ 2019“
NUOSTATŲ PRIEDAS – C GRUPĖ

 1. Plento dviratininkų lenktynes „Lietuvos plento taurė 2019“ (toliau –Taurė), sudaro 8 etapai:
  1 etapas – balandžio 14 d. ŠAKIAI (LUKŠIAI)
  2 etapas – balandžio 28 d. VILNIAUS RAJONAS (MEDIKINKAI)
  3 etapas – gegeužės 12 d. ELEKTRĖNAI (SEMELIŠKĖS)
  4 etapas – birželio 9 d. LAZDIJAI
  5 etapas – birželio 23 d. UKMERGĖ (LYDUOKIAI)
  6 etapas – rugpjūčio 4 d. ALYTAUS RAJONAS (BUTRIMONYS)
  7 etapas – rugpjūčio 25 d. RADVILIŠKIS (BAISOGALA)
  8 etapas – rugsėjo 28 d. ŠAKIAI (PLOKŠČIAI)
 2. Taurėje gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai ir mėgėjai (vyrai ir moterys), kurie susipažinę ir besąlygiškai sutinka su šiais nuostatais.
 3. Grupėje gali dalyvauti tiek į komandas susiburę tiek pavieniai dviratininkai.
 4. Komandą privalo sudaryti ne mažiau kaip 4 nariai.
 5. Grupės amžiaus grupės:
  C GRUPĖS DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS
  VYRAI GIMIMO METAI MOTERYS GIMIMO METAI
  V16 2003-2004 M16 2003-2004
  V18 2001-2002 M18 2001-2002
  V19 1990-2000 M19 1990-2000
  V30 1980-1989 M30 1980-1989
  V40 1970-1979 M40 1970-1979
  V50 1960-1969 M50 1969 ir vyresnės
  V60 1950-1959
  V70 1949 ir vyresni
 6. Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti numerio atsiėmimo (registracijos) metu varžybų sekretoriate.
 7. Registracija. Dalyviai ir visą taurę arba jos atskirus etapus registruojasi asmeniškai. Registracija vykdoma tik per www.plentotaure.lt. Registracijos el paštu nepriimamos. Sumokėtas dalyvio mokestis negali būti grąžinamas, įskaitomas už kitą dalyvį ar perkeliamas į kitą etapą.
 8. Registracijos metu dalyvis privalo tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus kaip asmens dokumente, lytį, miestą ar šalį, tikslų komandos pavadinimą (jei priklauso komandai) ir veikiantį el. pašto adresą. Amžiaus grupė dalyviui bus priskirta automatiškai.
 9. Duomenų korekcija iki išankstinės registracija pabaigos nemokama, pačiam dalyviui kreipiantis į organizatorius el paštu. Po išankstinės registracijos pabaigos ar lenktynių dieną už duomenų keitimą įmamas 20 Eur mokestis. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys:
  -neteisingai arba nevienodai pateikę savo vardo ar pavardės duomenis į atskirus etapus, gali būti apskaitomi kaip skirtingi asmenys ir pretenzijos dėl to netenkinamos;
  -dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.
 10. Komandos registracija. Komandos yra registruojamos el. paštu info@procycling.lt, pranešimu (laisva forma) patvirtinus apie komandos dalyvavimą visoje taurėje arba likusiems taurės etapams. Papildomai komandinės paraiškos ar komandos narių sąrašo pateikti nereikia (visi komandos nariai privalo registruotis asmeniškai). Komandai nariai bus priskirti pagal asmeninės registracijos metu pateiktą dalyvio komandos pavadinimą. Komandų vadovai matydami, kad vienas ar kitas dalyvis neteisėtai naudojasi Jūsų komandos pavadimu apie tai turi informuoti lenktynių organizatorius.
 11. Komandoms rekomenduojama dėvėti vienodus marškinėlius.
 12. Registracijos mokestis:
  DALYVIO REGISTRACIJOS MOKESTIS Į VISĄ TAURĘ
  Pirmos 80 registracijų (A, B ir C grupėse bendrai) Iki 2018 04 11 (imtinai)
  Suaugę Vaikai (M16, M18, V16, V18) Suaugę Vaikai (M16, M18, V16, V18)
  120 Eur 60 Eur 160 Eur 80 Eur
  DALYVIO REGISTRACIJOS MOKESTIS Į ETAPĄ
  Registracija internetu vienam etapui, kuri baigiasi likus 7 d. iki etapo Registracija internetu vienam etapui, kuri baigiasi likus 3 d. iki etapo Registracija renginio vietoje
  Suaugę 20 Eur 25 Eur 30 Eur
  Vaikai (M16, M18, V16, V18) 10 Eur 15 Eur 20 Eur
  KOMANDOS REGISTRACIJOS MOKESTIS
  Iki 2018 04 11 (imtinai)
  100 Eur
 13. Etapo starto vieta, programa, numerių ir starto paketų atsiėmimas nurodomos konkretaus etapo informacijoje, puslapyje www.plentotaure.lt.
 14. Visiems registruotiems dalyviams suteikiami numeriai organizatorių nuožiūra. Su starto paketu išduodami trys numeriai. Du numeriai lipdukai klijuojami ant šalmo iš abiejų pusių, o medžiaginis segamas ant nugaros kišenių.
 15. Starto protokolai skelbiami ne vėliau kaip 24 val. prieš startą oficialiame tinklapyje.
 16. Rezultatai fiksuojami fotofinišo pagalba. Finišą vienu metu pasiekus keliems ar daugiau dviratininkų, visai grupei skiriamas atitinkamos grupės nugalėtojo laikas.
 17. Jei lenktynių paskutiniuose 3 kilometruose įvyko griūtis, į tokį patvirtintą incidentą patekusiems dviratininkams suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu dalyvio atitinkanti vieta bei paskaičiuojami įskaitos taškai. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems suteikiamas šioje pastraipoje paminėtas grupės su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio paskutinė vieta (vietos) etape.
 18. Rezultatų viešas paskelbimas. Etapo nugalėtojai skelbiami per 60 min nuo etapo nugalėtojo laiko. Bendrosios įskaitos lyderiai per 24 val. skelbiami lenktynių tinklapyje.
 19. Rezultatų apskundimas. Atskiro etapo ar Taurės bendros įskaitos rezultatus susijusius su šių nuostatų taikymu galima apskųsti Taurės organizatoriams atskiro etapo sekretoriate arba, kai skundžiami paskelbti Taurės bendrosios įskaitos rezultatai – elektroniniu paštu info@procycling.lt pateikiant skundą ir jį pagrindžiančius įrodymus (dokumentus, nuotraukas, kt.). Skundai priimami per 30 minučių po rezultatų paskelbimo vietoje. Taurės bendrosios įskaitos rezultatams per 1 dieną nuo jų paskelbimo. Privaloma sumokėti 30 Eur užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.
 20. Laiko limitas. C grupės dalyviams yra skirtas 1 val ir 50 min laiko limitas įveikti visą numatytą distanciją. Visi dalyviai netilpę į laiko limitą, etapo protokole yra pažymimi kaip nebaigę lenktynių (DNF). Nepriklausomai nuo to ar dalyvis pasitraukė iš lenktynių dėl techninių problemų, savo noru ar netilpęs į laiko limitą, protokole ties jo pavarde yra žymima – DNF, tokiems dalyviams bendrosios įskaitos taškai skiriami pagal laiko limitą.
 21. Taurės ir atskirų etapų prizininkai bei amžiaus grupių nugalėtojai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoje ir dėvėti sportinę aprangą. Už šio punkto nesilaikymą prarandama teisė į skiriamus apdovanojimus ir skiriamos taškų nuobaudos. Apdovanojimai vėliau neteikiami ir neperduodami.

  REZULTATAI

 22. Etapo nugalėtojui yra skiriama – 10 bonus sekundžių, už antrą vietą – 6, trečią – 4. Papildomai už pirmas tris vietas tarpiniuose finišuose atitinkamai skiriamos 3, 2 ir 1 bonus sekundė.
 23. Susumavus bendrą trasos įveikimo laiką (iš trasos įveikimo laiko atimamos bonus sekundės), greičiausiam dalyviui skiriama 0 taškų, kitiems tiek taškų koks yra galutinis atsilikimas etape, pagal formule: 1 sek = 1 taškas.
 24. Bendrojoje įskaitoje aukščiau rikuojamas tas dviratininkas, kurio sąskaitoje yra mažiau taškų.
 25. Dalyviui nebaigus ar praleidus etapą yra skiriami atsilikimo taškai pagal formulę: 6600 (t.y. 1 val. 50 min paversta taškais) – (minus) etapo nugalėtojo laikas paverstas taškais.
 26. Dviem ir daugiau dalyvių bendrojoje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė pozicija skiriama tam, kurio etapuose užimtų vietų suma yra mažesnė. Jei neužtenka papildomo reitingavimo ir taškai bei reitingai vienodi, aukštesnę vietą skiriama paskutiniame Taurės etape aukštesnį rezultatą parodžiusiam dalyviui.
 27. C grupėje visų įskaitų nugalėtojų išaiškinimas remiantis daugiadienių lenktynių principais (taip pat vertinami ir praleisti etapai, už kuriuos dalyviui skiriami taškai pagal formulę: 6600 (t.y. 1 val. 50 min paversta taškais) – (minus) etapo nugalėtojo laikas paverstas taškais.).
  Bendroji įskaita:
  -Asmeninei įskaitai
  (atskirai amžiaus grupių įskaita nevedama) sumuojami taškai gauti septyniuose etapuose, nevertinant etapo, kuriame surinkta daugiausia taškų. Pirmus du etapus bendrojoje įskaitoje vertinami abu etapai, nuo trečio etapo įskaita vedama nevertinant vieno blogiausio etapo.
  -Komandinė įskaita skaičiuojama susumavus trijų mažiausia taškų gavusių dviratininkų taškų sumą (vertinant visus 8 etapus).
  -Sprinto įskaita skaičiuojama susumavus etapo finiše pelnytus sprinto ir tarpinių finišų taškus (visuose 8 etapuose).
  -Aktyviausio dviratininko įskaita skaičiuojama susumavus tik etapo (visuose 8 etapuose) tarpiniuose finišuose pelnytus taškus.
 28. Etapo finišo ir tarpinių finišų taškai:
  B GRUPĖS FINIŠO IR TARPINIŲ FINIŠŲ TAŠKAI
  VIETA FINIŠAS VIETA TARPINIS FINIŠAS
  1 15 1 3
  2 11 2 2
  3 9 3 1
  4 7
  5 6
  6 5
  7 4
  8 3
  9 2
  10 1
 29. Po kiekvieno etapo nugalėtojai ir prizininkai yra apdovanojami medaliais arba taurėmis. Po paskutinio Taurės etapo yra apdovanojimi visų amžiaus grupių ir įskaitų (+komandos) prizininkai. Dalyviai ir komandos gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų įsteigtais prizais.