Lietuvos plento taurė

Atnaujinta 2023 balandžio 1  d.

1. Organizatoriai ir Vykdytojai
Lietuvos plento taurės lenktynes organizuoja VšĮ „Plento taurė“, įm. kodas 304102952 ir priimančios savivaldybės, šių savivaldybių viešosios įstaigos, įmonės, sporto mokyklos, sporto centrai ar seniunijos.

Oficialus tinklapis: www.plentotaure.lt; kontaktai: info@plentotaure.lt, +370 657 72111;

2. Bendrosios nuostatos
Lenktynės vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais bei jų priedais kiekvienam etapui, kuriuose nurodyta lenktynių informacija (vieta, trasa, distancijos, rėmėjai, papildomi dalyviai ir kt.). Taip pat pagal galimybes atsižvelgiant į Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentą, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatus ir kitais organizatorių sprendimais.

3. Kalendorius:

DataKat.LenktynėsKm
05.14D1.1Lyduokių krašto turas79,3 km
05.14D2.1Lyduokių krašto turas79,3 km
05.14D3.1Lyduokių krašto turas39,7 km
06.11D1.1Šakiai Grand Prix88,42 km
06.11D2.1Šakiai Grand Prix88,42 km
06.11D3.1Šakiai Grand Prix44,26 km
08.27D1.1Perkūno kelias76,77 km
08.27D2.1Perkūno kelias76,77 km
08.27D3.1Perkūno kelias25,14 km

4. Divizionai ir kategorijos
Lenktynės yra skirstomos į divizionus pagal pajėgumą nuo pirmo iki trečio. Papildomai lenktynės skirstomos į vienadienes (klasikines) ir daugiadienes. Klasikinės lenktynės žymimos numeriu – „1“, daugiadienės numeriu – „2“.

(pirmasis skaičius žymi divizioną, antrasis – klasikinės ar daugiadienės lenktynės)
D1.1 – klasikinės pirmojo diviziono lenktynės
D1.2 – daugiadienės pirmojo diviziono lenktynės
D2.1 – klasikinės antrojo diviziono lenktynės
D2.2 – daugiadienės antrojo diviziono lenktynės
D3.1 – klasikinės trečiojo diviziono lenktynės
D3.2 – daugiadienės trečiojo diviziono lenktynės
ProD1.1 – klasikinės profesionalų pirmojo diviziono lenktynės
ProD1.2 – daugiadienės profesionalų pirmojo diviziono lenktynės

5. Reitingas
Raitingo taškų lentelė –
www.plentotaure.lt/lietuvos-plento-taures-reitingo-taskai/

Lietuvos plento taurės (LPT) reitingo taškai suteikiami dalyviams už lenktynėse užimtas vietas. Vedamas bendras einamasis paskutinių penkių lenktynių reitingas nepriklausomai nuo dalyvautų lenktynių skaičiaus ar diviziono. Vyrų ir moterų reitingas vedamas atskirai.

Komandų reitingas skaičiuojamas susumavus ne daugiau kaip 8, daugiausią taškų turinčių, komandos narių taškus. Reitingas skaičiuojamas tik toms komandoms, kurių bent 4 nariai yra iškovoję vieną ar daugiau reitingo taškų (nepriklausomai nuo dalyvautų lenktynių skaičiaus ar diviziono).

Moterims diviziono pasirinkimas yra laisvas. Vyrai privalo divizioną rinktis pagal žemiau pateiktas taisykles:

Nuo 1 iki 80 vietos reitinguojami dalyviai gali startuoti tik pirmame divizione (D1). Išimtis taikoma V14; V16; V50; V60 ir V70 amžiaus grupėms. Šių amžiaus grupių dalyviams reitinge užimant 1-80 vietas, galima startuoti tiek pirmame (D1) tiek antrame divizione (D2).

Nuo 81 iki 200 vietos reitinguojami dalyviai gali startuoti tiek pirmame (D1) tiek antrame divizione (D2). Išimtis taikoma V14; V60 ir V70 amžiaus grupėms. Šių amžiaus grupių dalyviams užimant 81-200 vietas divizionų pasirinkimas laisvas.

Nereitinguoti dalyviai ir reitinguoti žemiau 200 vietos gali startuoti, bet kuriame divizione.

Papildomai LPT vyrų reitinge prie kiekvienos pavardės yra priskirti divizionai, kuriame vienas ar kitas dalyvis gali dalyvauti. Ši informacija atnaujinama po kiekvienų lenktynių.

Dalyviai užsiregistravę ne pagal priskirtą divizioną, prieš lenktynes bus perkelti į jiems priskirtą divizioną. Registracijos mokesčiai negrąžinami ir neperkeliami.

6. Amžiaus grupės

AprašymasPavadinimas
Berniukai nuo 2010 m. iki 2009 m.V14
Mergaitės nuo 2010 m. iki 2009 m.M14
Berniukai nuo 2008 m. iki 2007 m.V16
Mergaitės nuo 2008 m. iki 2007 m.M16
Vaikinai nuo 2006 m. iki 2005 m.V18
Merginos nuo 2006 m. iki 2005 m.M18
Vyrai nuo 2004 m. iki 1994 m.V19
Moterys nuo 2004 m. iki 1994 m.M19
Vyrai nuo 1993 m. iki 1984 m.V30
Moterys nuo 1993 m. iki 1984 m.M30
Vyrai nuo 1983 m. iki 1974 mV40
Moterys nuo 1983 m. iki 1974 mM40
Vyrai nuo 1973 m. iki 1964 m.V50
Moterys nuo 1974 m. iki 1964 m.M50
Vyrai nuo 1963 m. iki 1954 m.V60
Moterys nuo 1963 m. iki 1954 m.M60
Vyrai iki 1953 m.V70
Moterys iki 1953 m.M70

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti registracijos metu varžybų sekretoriate.

7. Podiumai atskirose divizionų lenktynėse:
Pirmojo diviziono (D1) podiumai pagal amžiaus grupes:
1. Moterys (M16; M18; M19; M30; M40; M50; M60; M70)
2. V16 (V14;V16)
3. V18
4. V19
5. V30
6. V407. V50 (V50; V60; V70)
Antrojo diviziono (D2) podiumai pagal amžiaus grupes:
1. M14
2. M16
3. M18
4. M19
5. M30 (M30; M40; M50; M60; M70)
6. V16 (V14; V16)
7. V18
8. V19
9. V30
10. V40
11. V50
12. V60 (V60; V70)
Trečiojo diviziono (D3) podiumai pagal amžiaus grupes:
1. M14
2. M16
3. M18
4. M19
5. M30
6. M40
7. M50 (M50; M60; M70)
8. V14
9. V16
10. V18
11. V19
12. V30
13. V40
14. V50
15. V60
16. V70
Profesionalų pirmojo (Pro) diviziono podiumai:
Šiam divizionui priskiriami stipriausi dviratininkai, kurie 2022-2023 sezone dalyvavo bent vieneriose plento UCI kategorijos lenktynėse (šį taisyklė netaikoma moterims, taip pat V16; V18, V50; V60; V70 ir dalyvavusiems tik nacionaliniuose čempionatuose). Šiam divizionui nepriskirtos jokios amžiaus grupės, šio diviziono dalyviai varžosi tik bendroje lenktynių įskaitoje, taip pat papildomos daugiadienių lenktynių įskaitose jei tokias nustato organizatoriai. Ši taisyklė taikoma tik asmeninėje įskaitoje, komandinė įskaita vedama kartu su D1. Visi D1 dalyviai gali rinktis Pro ir taip atsisakyti dalyvauti savo amžiaus grupėje ir dalyvauti tik bendroje lenktynių įskaitoje.

8. Rezultatai
Rezultatai fiksuojami fotofinišo pagalba. Klasikinių lenktynių nugalėtojų skelbiamas distanciją per trumpiausią laiką įveikęs dalyvis. Finišą vienu metu pasiekus keliems ar daugiau dviratininkų, visai grupei skiriamas atitinkamos grupės nugalėtojo laikas. Jei distancija vienodu grupės laiku įveikė du ar daugiau dalyvių, dalyviai rikiuojami pagal užimtą vietą.

Daugiadienių lenktynių rezultatai yra skaičiuojami susumavus etapų įveikimo laikus. Lenktynių nugalėtoju skelbiamas visą atstumą per trumpiausią laiką įveikęs dalyvis. Atskiruose etapuose galioja klasikinių lenktynių rezultatų skaičiavimo taisyklė. Papildomai daugiadienių lenktynių etapuose yra skiriamos bonus sekundės – 10, 6 ir 4 sekundės, atitinkamai už 1-ą, 2-ą ir 3-ią vietas. Organizatorių sprendimu daugiadienėse lenktynėse gali būti papildoma bonus sistema už tarpinius finišus (3 sek už pirmą vietą tarpiniame finiše, atitinkamai 2 sek už antrą ir 1 sek už trečią) bei vedamos ir papildomos įskaitos (pateikiamos papildomai prie daugiadienių lenktynių informacijos).

Komandinė įskaita (skaičiuojama tiek klasikinėse tiek daugiadienėse lenktynėse) skaičiuojama susumavus trijų greičiausių komandos narių bendrą laiką (minimalus startavusių komandos dalyvių skaičius – 3). Jei dvi ir daugiau komandos turi vienodą laiką, jos rikiuojamos pagal greičiausio komandos nario užimtą vietą klasikinėse lenktynėse arba bendrąją įskaitą daugiadienėse lenktynėse.

Jei lenktynių paskutiniuose 3 kilometruose įvyko griūtis, į tokį patvirtintą incidentą patekusiems dviratininkams suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu dalyvio atitinkanti vieta. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems suteikiamas grupės su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio paskutinė vieta (vietos) etape.

Rezultatų apskundimas. Lenktynių ar atskiro daugiadienių lenktynių etapo rezultatus galima apskųsti lenktynių organizatoriams ne vėliau kaip 30 min. nuo viešo rezultatų paskelbimo. Atskirais atvejais skundai nagrinėjami ir priimami 24 val. po viešo rezultatų paskelbimo, bet tuomet skundo patvirtinimo atveju gali būti pakoreguotas tik lenktynių protokolas, t.y. pasikeitimus amžiaus grupių ar lenktynių podiumui prizai ar kitos premijos nėra perduodamos kitiems dalyviams.

9. Laiko limitas
1-asis divizionas 20 min.* – skaičiuojamas nuo lenktynių ar etapo nugalėtojo laiko.
2-asis divizionas 30 min.* – skaičiuojamas nuo lenktynių ar etapo nugalėtojo laiko.
3-iasis divizionas 1 val. 50 min.* – skaičiuojant nuo lenktynių starto

*Laiko limitai organizatorių sprendimų gali būti koreguojami dėl nestandartinių daugiadienių lenktynių etapų distancijų ar kitų nenumatytų aplinkybių.

10. Techniniai automobiliai
Lydėti dviratininkus gali tik registruotų komandų atstovai ir LDSF 2023 metų licencijas turintys treneriai, kurie rikiuojami kolonos pabaigoje. Techninis komandos automobilis privalo atitikti UCI reikalavimus (2.2.032). Reikalavimų neatitinkantys automobiliai rikiuojami kolonos pabaigoje.
Pagrindinės taisyklės komandų techninių automobilių ekipažams:
a) Techninių automobilių eiliškumas: klasikinėse lenktynėse nustatomas burtų keliu, daugiadienėse lenktynėse prieš pirmą etapą nustatomas burtų kelių, antram ir kitiems etapams automobiliai rikiuojami pagal geriausio komandos dalyvio rezultatą bendrojoje įskaitoje.
b) Bet kokią techninę pagalba dviratininkams galima suteikti tik dešinėje kelio pusėje.
c) Visi techniniai automobiliai privalo turėti CB racijas.
d) Be teisėjų kvietimo palikti savo vietos automobilių kolonoje ir privažiuoti prie grupės draudžiama.
f) Komandos narių maitinimas iš techninio automobilio. 3-iame divizione, bet koks maitinimas iš automobilio draužiamas. 1-ame ir 2-ame divizionuose draudžiama maitinti pirmus 30 km ir paskutinius 20 km. Dalyvių maitinimas vykdomas tik už komisaro automobilio, į grupę įvaižiuoti galima tik teisėjui leidus (ir jei grupėje yra 15-a ir mažiau dviratininkų).

11. Saugumas ir techniniai reikalavimai
Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti (nepriklausomai ar sumokėtas starto mokestis). Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. 1-ojo diviziono lenktynėse galima startuoti tik su UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu. 2-ojo ir 3-iojo diviziono lenktynėse dviračių pasirinkimas laisvas.

Draudžiama važiuoti su tandemais, velomobiliais, recumbentais ir kitais netradiciniais nestandartinės konstrukcijos, elektriniais ar kitą papildomą variklį turinčiais dviračiais. Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.

Visose grupėse draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų.
Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.

12. Dalyvio atsakomybė
a) Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), užsiregistravę į lenktynes ir atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. Registruotis galima tik savo vardu ir pavarde. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

b) Dalyvis patvirtina, kad lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei organizatorių, teisėjų, medicinos personalo policijos ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.

c) Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad dviračių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

d) Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (lenktynių rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

e) Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žino, kad lenktynių trasoje eismas nebus uždarytas ir lenktynių metu dviratininkus lydintys policijos ekipažai, teisėjų automobiliai ir lenktynių maršalai yra tik kaip papildoma priemonė saugumo užtikrinimui. Todėl visi dalyviai privalo lenktynėse leikytis visų kelių eismo taisyklių (KET).

f) Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiuose nuostatuose minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą lenktynėse.

g) Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

h) Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius susijusius su VšĮ „Plento taurė“ organizuojamais renginiais el. paštu, kurį nurodė registracijos metu.

i) Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.

13. Lenktynių atšaukimas
a) Lenktynes organizatoriai gali atšaukti iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

b) Lenktynės gali būti atšauktos dėl savivaldybės ar valtybės institucijų sprendimo ar rekomendacijų riboti masinius arba bet kokius renginius.

c) Atšaukimo atveju dalyviams starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą.

d) Atšaukimas ir informaciją skelbiama tinklapyje www.plentotaure.lt bei Facebook pakyroje https://www.facebook.com/plentotaure/ bei pagal galimybes žiniasklaidoje.